Kantoor

Het Advocatenkantoor Transpolis is een dynamische kantoor.
Reeds meer dan 20 jaar richt het zich voornamelijk tot de belangrijke en onmisbare sectoren van het economisch leven, namelijk de transportsector.

Specialisatie is in het steeds wisselende wettelijke landschap dan ook het sleutelwoord; dit uiteraard steeds met het oog op een uitstekende behartiging van uw belangen, of u nu een particulier, een transportonderneming of een verzekeraar bent.

Het is de betrachting van het kantoor om samen met u mee te denken en zo het dossier tot een goed eind te brengen. Vanzelfsprekend betekent dit dat u ten alle tijde op de hoogte wordt gehouden van de evoluties van het dossier en van de verschillende pistes die bewandeld kunnen worden.

Het kantoor draagt efficiënt gebruik van tijd en middelen hoog in het vaandel. Elke cliënt is uniek zodat ook de adviesverlening en bijstand geen bandwerk is maar een service op maat, perfect afgestemd op uw werkelijke bedoeling en noden.

Het kantoor staat u bij zowel in de juridische dienstverleningen, de geschillenbeslechting, als in het kader van de minnelijke regeling of bij de gerechtelijke afhandeling van uw zaak.

Dienstverlening

Pro-actief

Voorkomen is steeds beter dan genezen. Pro-actief handelen kan dan ook niet genoeg onderlijnd worden. Het is bijgevolg onontbeerlijk om de algemene voorwaarden van uw onderneming up to date te houden en deze aan te passen aan de noden van uw bedrijf. Daarnaast zijn goede, overzichtelijke en volledige contracten noodzakelijk om zoveel als mogelijk latere problemen te vermijden, dan wel te beperken.

Transpolis staat u ook hierbij met raad en daad bij. Uiteraard kan u ook steeds beroep doen op het kantoor wanneer u met een vraag of een probleem worstelt. U zal met de nodige deskundigheid bijgestaan worden.

Defensief

Het is helaas niet altijd mogelijk om alle problemen en moeilijkheden uit de weg te gaan. Soms moeten de messen geslepen worden om uw rechten te vrijwaren. In dergelijke gevallen is het primordiaal om zo snel als mogelijk de juiste bijstand te krijgen. Tijd is van essentieel belang, zeker in het transportrecht.

Er moet dan ook vaak kort op de bal gespeeld worden. Zo worden uw belangen behartigd bij geschillen allerhande, gaande van geschillen voor de burgerlijke rechtbank, de ondernemingsrechtbanken, de strafrechtbanken, maar ook voor de administratie.

Bijscholing & lezingen

Katrien Vankeirsbilck hield reeds lezingen betreffende topics uit het transportrecht. Indien u, uw organisatie of uw bedrijf de noodzaak voelt om uw leden of uw werknemers opnieuw attent te maken op bepaalde zaken uit het transportrecht, kan u het kantoor contacteren.

Aangezien elke nood een andere aanpak nodig heeft, zal Katrien Vankeirsbilck in dat geval samen met u voor de meest geschikte formule kiezen.

Klanten

Transporteurs

Het spreekt voor zich dat een kantoor dat gespecialiseerd is in transportrecht, in de eerste plaats vervoersondernemingen bijstaan. Dit gaat van eenmansbedrijven met meewerkende/meerijdende zaakvoerder over kmo’s tot grote nationale en internationale bedrijven.

Verladers

Uiteraard staat het kantoor ook de klanten van deze vervoersondernemingen bij.

Verzekeraars

Ook in de transportsector kan er al een wat verkeerd lopen en dit ondanks alle preventieve maatregelen. Voor dergelijke risico’s kan een verzekering worden afgesloten. Bij uitbetaling van een schadegeval kunnen er allerhande problemen voorkomen. Hierbij laten zowel de verzekerde als de verzekeraar zich bijstaan door het advocatenkantoor.

Advocaten

Aangezien niet iedereen op de hoogte kan zijn van de finesses van het transportrecht, kunnen advocatenkantoren die het licht aan het einde van een transportrechtelijk probleem niet zien, een beroep doen om het kantoor. Samenwerken is steeds de boodschap, we zijn dan ook niet alleen confraters, maar ook collega’s en geen concurrenten.

Bedrijven – in house counsel

Een onderneming kan altijd geconfronteerd worden met een situatie waarin zij een doorgedreven, veeleer permanente juridische bijstand van een transportrechtspecialist nodig heeft zonder dat er een noodzaak is om een bedrijfsjurist aan te werven. In die omstandigheid kan u met het kantoor eens samenzitten om te zien op welke manier het kantoor u van dienst kan zijn. Legal interim kan op verschillende manier ingevuld worden.

Specialisaties

Wegvervoer in al haar facetten.

 • CMR
 • Overlading
 • Ladingzekerheid
 • rij – en rusttijden
 • kilometerheffing
 • verkeersovertredingen allerhande
 •  ADR
 • uitzonderlijk vervoer
 • administratieve procedures aangaande het bekomen of het behouden van de transportvergunning
 • bijstand binnenlandse en buitenlandse ondernemingen tijdens controle op de weg
 • Schadeafhandeling na ongeval
 • bijstand bij sociale controles

Verzekeringsrecht

 • Transportverzekeringen
 • Landverzekeringsovereenkomsten

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Aansprakelijkheid eigen fout
 • Aansprakelijkheid voor andermans fouten
 • Objectieve foutloze aansprakelijkheid

Schadebegroting

 • menselijke schade
 • Begroting van schade na ongeval

Invorderingen

 • Debiteurenbeheer, minnelijke en gerechtelijke invorderingen